Förebygg i god tid

Många villaägare tror, så länge de inte fått några luktproblem, att de inte har fukt- och mögelskador i trossbotten/blindbotten (det som håller upp golvisoleringen). Alla får det förr eller senare om de inte förebygger i god tid och på rätt sätt. Många villaägare tror också, har man bara lagt en fuktspärr (plast) på marken så … Läs mer

Höga gifthalter i mögelhus

Gifthalten i inomhusluften i mögelangripna hus kan vara betydligt högre än vad forskare hittills trott. Forskare vid Lunds universitet har funnit flera hundra gånger större mängd cancerframkallande mögelgifter i angripna hus än vad som uppmätts tidigare. Resultaten är oroväckande enligt mikrobiologen Lennart Larsson som berättar om de nya rönen i det kommande numret av tidskriften … Läs mer

Jordlukt

Känner du att du har en jordlukt eller unken lukt i bostaden så beror det på att du har förhöjda fukthalter och synlig mögeltillväxt i blindbotten. Det är den lukten som tränger sig upp i bostaden med tiden. Många påstår att det är jorden som luktar. Under dessa 20 år har vi aldrig varit med … Läs mer

Krypgrund

Krypgrund är en bra konstruktion om man förebygger mot fukt på rätt sätt, men det är nästan ingen som har förebyggt och ingen har vetat om hur man ska förebygga och då är det alla som blir drabbade av förhöjda fukthalter i blindbotten/trossbotten med mögeltillväxten som följd. Det här problemet med förhöjda fukthalter i blindbotten … Läs mer

Mögel

Det finns 100-tals olika mögelsorter, en del luktar inget alls, en del mer och vissa jättemycket, det beror helt på vilken mögelsort som växer i blindbotten. Vid 16 % fuktkvot kan det börja växa mögel och vid 17 % är det kritiskt för mögeltillväxt. De flesta mögelsvampar kräver 20 % fuktkvot för att blomma upp, … Läs mer

Onödigt dyra åtgärder i krypgrunden

Många fastighetsägare har gjort dyra och onödiga åtgärder i sin krypgrund, som t ex sugit bort ca 10-15 cm jord och sand från krypgrunden och forslat dit tvättat makadam (grus) ca 10 cm. De har rivit ner trossbotten och isoleringsmaterial och satt dit nytt material, fungicidbehandlat golvbjälkar, underkant spånskiva och trossbotten. Efter alla dessa stora … Läs mer

Upptäck mögelproblemet

Vissa kan bo hela sitt liv i ett hus med mögellukt utan att känna något, för de vet inte hur mögel luktar, ofta uppfattas det som en unken lukt, jordlukt, instängd eller källarlukt. Mögelproblem är inget som endast drabbar fuskbyggen, utan alla hus med uteluftsventilerad krypgrund är i riskzonen (mineralull i golvkonstruktionen 20-35 cm). Mögel … Läs mer