Förebygg i god tid

Många villaägare tror, så länge de inte fått några luktproblem, att de inte har fukt- och mögelskador i trossbotten/blindbotten (det som håller upp golvisoleringen). Alla får det förr eller senare om de inte förebygger i god tid och på rätt sätt. Många villaägare tror också, har man bara lagt en fuktspärr (plast) på marken så är problemet löst, men det är långt ifrån tillräckligt. Men….man måste göra mycket mer än så.
Har lukten väl kommit upp i bostaden blir kostnaderna högre för att få bort den. Så… förebygg i tid!