Mögel

Det finns 100-tals olika mögelsorter, en del luktar inget alls, en del mer och vissa jättemycket, det beror helt på vilken mögelsort som växer i blindbotten. Vid 16 % fuktkvot kan det börja växa mögel och vid 17 % är det kritiskt för mögeltillväxt. De flesta mögelsvampar kräver 20 % fuktkvot för att blomma upp, sjunker fuktkvoten ner till 15 % så dör den, men så fort fuktkvoten stiger till upp till 16 % blommar den upp igen.