Nöjda kunder och referenser

Vi har utfört över 2000 fukt- och luktsaneringar i krypgrunder. Vår garanti för en 100 procent fungerande metod är att alla våra nya kunder kan ringa några av våra gamla kunder vi haft under årens lopp och fråga hur nöjda de är med fukten i krypgrunden och lukten i bostaden, efter våra utförda arbeten.

Gerd Forsén, Målarvägen 8
Förebyggande åtgärder
2016

Maria Asplund, Järnvägen 12
Förebyggande åtgärder
2016

Marianne Olsson, Vaktvägen 8
Förebyggande åtgärder, Trossbyte
2016

Tobias Nilsson, Tjärnbergsvägen 24
Förebyggande åtgärder
2016

Emma Persson, Patastigen 3
Fukt och luktsanering, Trossbyte
2016

Albin Gillgren, Plåtslagargatan 9
Förebyggande åtgärder
2016

Jani Kamula, Alstigen 11
Förebyggande åtgärder
2016

Marianne Rönnqvist, Hyggesvägen 5
Fukt och luktsanering
2016

Carina Hezekielsson, Målarvägen 12
Fukt och luktsanering
2016

Signe Eriksson, Midsommarvägen 39
Fukt och luktsanering
2015

Anna-Karin Tellström, Milhällevägen 11
Fukt och luktsanering
2015

Kim Rundström, Stagvägen 2
Fukt och luktsanering
2015

Karina Westerlund, Trombongatan 16
Fukt och luktsanering
2015

Bengt Larsson, Vinkelvägen 28
Förebyggande åtgärder
2015 

Sofia Olofsson Långberg, Järnvägen 42
Förebyggande åtgärder
2015

Johan Ögren, Spadvägen 7
Förebyggande åtgärder
2015

Maj-Britt Pudas, Örnevägen 2
Fukt och luktsanering
2015

Tony Granbom, Trollstigen 4
Förebyggande åtgärder
2015

Leif Gran, Bäckstigen 31
Förebyggande åtgärder
2015

Ove Pettersson, Skogärdsvägen 36
Fukt och luktsanering
2015