Reportage

Förebygg i god tid

Många villaägare tror, så länge de inte fått några luktproblem, att de inte har fukt- och mögelskador i trossbotten/blindbotten (det som håller upp golvisoleringen). Alla får det förr eller senare om de inte förebygger i god tid och på rätt sätt. Många villaägare tror också, har man bara lagt en fuktspärr (plast) på marken så är problemet löst, men det är långt ifrån tillräckligt. Men….man måste göra mycket mer än så. Har lukten väl kommit upp i bostaden blir kostnaderna högre för att få bort den. Så… förebygg i tid!

Höga gifthalter i mögelhus

Gifthalten i inomhusluften i mögelangripna hus kan vara betydligt högre än vad forskare hittills trott. Forskare vid Lunds universitet har funnit flera hundra gånger större mängd cancerframkallande mögelgifter i angripna hus än vad som uppmätts tidigare. Resultaten är oroväckande enligt mikrobiologen Lennart Larsson som berättar om de nya rönen i det kommande numret av tidskriften Miljöforskning, skriver Sydsvenskan.

Jordlukt

Känner du att du har en jordlukt eller unken lukt i bostaden så beror det på att du har förhöjda fukthalter och synlig mögeltillväxt i blindbotten. Det är den lukten som tränger sig upp i bostaden med tiden. Många påstår att det är jorden som luktar. Under dessa 20 år har vi aldrig varit med om att det är själva jorden som luktar, det är mögeltillväxten i trossbotten/blindbotten som avger lukt i bostaden. Lukten kommer smygande och ökar med åren.

Mögel

Det finns 100-tals olika mögelsorter, en del luktar inget alls, en del mer och vissa jättemycket, det beror helt på vilken mögelsort som växer i blindbotten. Vid 16 % fuktkvot kan det börja växa mögel och vid 17 % är det kritiskt för mögeltillväxt. De flesta mögelsvampar kräver 20 % fuktkvot för att blomma upp, sjunker fuktkvoten ner till 15 % så dör den, men så fort fuktkvoten stiger till upp till 16 % blommar den upp igen.

Krypgrund

Krypgrund är en bra konstruktion om man förebygger mot fukt på rätt sätt, men det är nästan ingen som har förebyggt och ingen har vetat om hur man ska förebygga och då är det alla som blir drabbade av förhöjda fukthalter i blindbotten/trossbotten med mögeltillväxten som följd.

Det här problemet med förhöjda fukthalter i blindbotten kom i början av 60-talet när vi började isolera golvkonstruktioner med mineralull (gullfiber-rockwoll).

Den värsta perioden för en kryp/torpargrund är sommar och höst.

För det första, markfukten, och hur bra marken än är så har du alltid ca 85%-90% relativ fuktighet och den fukten stiger alltid upp i krypgrunden, för det andra, sommar och höst har mycket högre luftfuktighet utomhus än vinter-vår,(om man mäter hur många gram vatten du har i en kubikmeter luft, t ex i februari månad så har man ca 1 gram vatten per kubikmeter luft, gör man samma mätning sommar och höst så har man ca 10-20 gram vatten per kubikmeter luft, och därmed förhöjs fukthalterna ytterligare i krypgrunden och de värsta månaderna är från halva augusti och september månad.

När varm fuktig luft kommer in i ett kallare utrymme och vad händer då? Jo den varma fuktiga luften kyls ner och bildar kondens, det kan bli så blött att det droppar rent kondensvatten från blindbotten och ner på marken.

Det är många som tror att det är för dålig ventilation i krypgrunden och därmed har många utökat ventilationen med fler tilluftsventiler i kantbalken, tyvärr så förvärrar man bara fuktproblemet i krypgrunden.

Förklaringen till detta är att vi som har kalla vintrar här uppe i norr, kyler ner marken i krypgrunden ännu mer och därmed blir temperaturskillnaden ännu större och vad händer när våren och värmen kommer?

Jo temperaturskillnaden blir ännu större jämfört med utomhusluftens temperatur och temperaturen i krypgrunden. Resultatet blir att man får ännu mera kondens.

Dom som har fått unken lukt i bostaden tror oftast att det är marken som luktar ”så kallad jordlukt”.

Våra gammeldags torpargrundshus som är över 100 år gamla och som är byggda på samma sätt som våra krypgrundshus som är 10-20-30 år gamla, det enda som skiljer dem åt är att man inte kan krypa under dessa gamla hus, och de hade varken jord eller mögellukt i bostaden.

Förklaringen till det är att det enda isoleringsmaterialet som fanns då var t ex sågspån eller kutterspån (ca 10-15 cm sågspån i golvkonstruktionen).

10 cm sågspån motsvarar ca 4 cm mineralull i k-värde, våra hus som är byggda från 60-talet och framöver har mellan 20-35 cm mineralull i golvkonstruktionen, alltså våra gamla hus släppte mycket mer värme ner i krypgrunden,ju varmare krypgrunden är desto torrare blir den(varm luft orkar bära mer fukt än kall luft). Därför fick inte våra gamla hus förhöjda fukthalter i blindbotten och ingen mögeltillväxt heller.

Alla våra hus som är isolerade med mineralull i golvkonstruktionen, mögeltillväxten i blindbotten börjar redan första sommaren om man inte har förebyggt på ett rätt sätt. Mögellukten kommer upp i bostaden efter ca 10-20 år och lukten varierar, en del har ingen lukt alls, en del ytterst lite, en del har mer och en del kraftig lukt. Det beror alldeles på vilken typ av sorts mögel som växer i blindbotten, för det finns många olika mögelsorter.

Mögeltillväxt i organiskt material kan börja växa redan vid 16 % fuktkvot, 17 % kritiskt för mögeltillväxt, men dom flesta mögelsvamparna kräver 20 % fuktkvot för att komma igång.

Den som inte har förebyggt med nånting mot fukt, kan fuktkvoten i blindbotten komma upp i ca 20-25 % fuktkvot vid en normal regnig sommar och höst.

Onödigt dyra åtgärder i krypgrunden

Många fastighetsägare har gjort dyra och onödiga åtgärder i sin krypgrund, som t ex sugit bort ca 10-15 cm jord och sand från krypgrunden och forslat dit tvättat makadam (grus) ca 10 cm.

De har rivit ner trossbotten och isoleringsmaterial och satt dit nytt material, fungicidbehandlat golvbjälkar, underkant spånskiva och trossbotten. Efter alla dessa stora arbetsinsater, har en avfuktare monterats in i krypgrunden. Mögellukten kvarstår i golvbjälkarna och underkant spånskiva. Har mögeltillväxten pågått länge så har lukten trängt upp i ytterväggsisoleringen. Denna mögellukt fortsätter att komma upp i bostaden.

Det här dyra åtgärdsförslaget kostar mellan 170 000 kr- 250 000 kr!!! (enligt uppgift). Många missnöjda kunder har då hört av sig till oss angående mögellukten som kvarstått i bostaden (referenser lämnas).