Krypgrund

Krypgrund är en bra konstruktion om man förebygger mot fukt på rätt sätt, men det är nästan ingen som har förebyggt och ingen har vetat om hur man ska förebygga och då är det alla som blir drabbade av förhöjda fukthalter i blindbotten/trossbotten med mögeltillväxten som följd. Det här problemet med förhöjda fukthalter i blindbotten … Läs mer

Onödigt dyra åtgärder i krypgrunden

Många fastighetsägare har gjort dyra och onödiga åtgärder i sin krypgrund, som t ex sugit bort ca 10-15 cm jord och sand från krypgrunden och forslat dit tvättat makadam (grus) ca 10 cm. De har rivit ner trossbotten och isoleringsmaterial och satt dit nytt material, fungicidbehandlat golvbjälkar, underkant spånskiva och trossbotten. Efter alla dessa stora … Läs mer