Krypgrund

Rasskyddsbyten

Rasskydd används på hus med krypgrund och det är för att hörhindra att jord, sand eller sten ska rasa ner under krypgrunden. Förr användes oftast rasskydd som var oljehärdade masonitskivor och den försämras med åren och till sist går den…

Lukt- och mögelsaneringar

Mögelsaneringar Vi besiktar och utför åtgärder som tar bort och stoppar mögelpåväxt i ditt hus som t.ex. krypgrund eller kallvind m.m. Vi använder oss av boracol som är ett bekämpningsmedel till förebyggande och bekämpade av mögel, röta och hussvamp i…

Fuktmätningar

Vi utför fuktmätningar för krypgrund/torpargrund, vind, våtrum, golv och vägg mm. Att mäta fukt – göra en fuktmätning – är en försäkring för ditt hus och din hälsa. En fuktig miljö är det perfekta klimatet för mögelsvamp, röta och hussvamp…

Avfuktningar i krypgrunder

Vi utför avfuktningar där vatten, fukt eller läckage har uppstått, i alla slags utrymmen som t.ex. krypgrund/torpargrunder, vindar, källare, garage, lokaler, rum och hela hus mm. Kontakta oss per telefon eller e-post för mer information: 0920-25 18 00

Krypgrund

Krypgrund är en bra konstruktion om man förebygger mot fukt på rätt sätt, men det är nästan ingen som har förebyggt och ingen har vetat om hur man ska förebygga och då är det alla som blir drabbade av förhöjda…

Onödigt dyra åtgärder i krypgrunden

Många fastighetsägare har gjort dyra och onödiga åtgärder i sin krypgrund, som t ex sugit bort ca 10-15 cm jord och sand från krypgrunden och forslat dit tvättat makadam (grus) ca 10 cm. De har rivit ner trossbotten och isoleringsmaterial…