Jordlukt

Känner du att du har en jordlukt eller unken lukt i bostaden så beror det på att du har förhöjda fukthalter och synlig mögeltillväxt i blindbotten. Det är den lukten som tränger sig upp i bostaden med tiden. Många påstår att det är jorden som luktar. Under dessa 20 år har vi aldrig varit med … Läs mer

Mögel

Det finns 100-tals olika mögelsorter, en del luktar inget alls, en del mer och vissa jättemycket, det beror helt på vilken mögelsort som växer i blindbotten. Vid 16 % fuktkvot kan det börja växa mögel och vid 17 % är det kritiskt för mögeltillväxt. De flesta mögelsvampar kräver 20 % fuktkvot för att blomma upp, … Läs mer

Upptäck mögelproblemet

Vissa kan bo hela sitt liv i ett hus med mögellukt utan att känna något, för de vet inte hur mögel luktar, ofta uppfattas det som en unken lukt, jordlukt, instängd eller källarlukt. Mögelproblem är inget som endast drabbar fuskbyggen, utan alla hus med uteluftsventilerad krypgrund är i riskzonen (mineralull i golvkonstruktionen 20-35 cm). Mögel … Läs mer