Torpargrund

Rasskyddsbyten

Rasskydd används på hus med krypgrund och det är för att hörhindra att jord, sand eller sten ska rasa ner under krypgrunden. Förr användes oftast rasskydd som var oljehärdade masonitskivor och den försämras med åren och till sist går den…