Tjänster

Vi kontrollerar dagligen kryp- och torpargrunder. Ligger husgrunden i riskzonen kan vi förebygga problemen. Har husgrunden redan drabbats av förhöjda fukthalter, mögelangrepp i blindbotten och unken lukt i bostaden så sanerar vi med marknadens bästa och billigaste metod.

Vi utför

 • Fukt- och mögelsaneringar
 • Förebyggande åtgärder
 • Fuktmätningar
 • Fördjupade fukt- och mögelutredningar
 • Åtgärdsförslag
 • Avfuktningar
 • Luktsaneringar
 • Kostnadsberäkningar
 • Rasskyddsbyten
 • Fungicidbehandlingar
 • Trossbottenbyte

Vi anlitas av

 • Privatpersoner
 • Luleå Kommun
 • Haparanda kommun
 • Pajala kommun
 • Försäkringsbolag
 • Småhusskadenämnden
 • Advokater
 • Byggföretag
 • Fastighetsförvaltare m.fl.

BAS-Certifierade

Vi är BAS-certifierade = Byggarbetsmiljösamordnare.

15 års garanti

Vi lämnar alltid ut 15 års garanti på utfört arbete!