BODEN (Torpgärdan)
Anlitade oss för en fukt- och luktsanering i bostaden. Efter vår behandlingsmetod, mycket nöjd. Även befriade från allergiska besvär (ögonbesvär). Vi har utfört samma arbete i 4 st hus på denna gata.