BAS P / BAS U
HUSSANERINGAR I NORR
MEDLEM I SBR
KUNNIGHET - ANSVAR - ERFARENHET
KONTAKTA OSS

Yngve Selberg, Torpgärdan

BODEN (Torpgärdan)
Anlitade oss för en fukt- och luktsanering i bostaden. Efter vår behandlingsmetod, mycket nöjd. Även befriade från allergiska besvär (ögonbesvär). Vi har utfört samma arbete i 4 st hus på denna gata.