Fördjupade undersökningar

Då det råder osäkerhet om eventuella problem och vilken åtgärd som är bäst kommer vi ut och inspekterar krypgrunden och kommer med åtgärdsförslag.