BAS P / BAS U
HUSSANERINGAR I NORR
MEDLEM I SBR
KUNNIGHET - ANSVAR - ERFARENHET
KONTAKTA OSS

Tag

Gifthalter

Höga gifthalter i mögelhus

Gifthalten i inomhusluften i mögelangripna hus kan vara betydligt högre än vad forskare hittills trott. Forskare vid Lunds universitet har funnit flera hundra gånger större mängd cancerframkallande mögelgifter i angripna hus än vad som uppmätts tidigare. Resultaten är oroväckande enligt mikrobiologen Lennart Larsson som berättar om de nya rönen i det kommande numret av tidskriften...
Continue Reading