Rasskyddsbyten

Rasskydd används på hus med krypgrund och det är för att hörhindra att jord, sand eller sten ska rasa ner under krypgrunden. Förr användes oftast rasskydd som var oljehärdade masonitskivor och den försämras med åren och till sist går den sönder och marken utanför krypgrunden rasar in, vilket i sin tur leder till att regn och smältvatten söker sig ner under krypgrunden, därav risken för fukt och mögel skador ökar.

Vi rekommenderar att man använder galvaniserad slätplåt eller glasfiberskiva. Vi kan även hjälpa dig med att utföra rasskyddsbyten från insidan av krypgrunden “specialtillverkade vinkelplåtar” som vi fäster i kantbalken från insidan av krypgrunden på ett väldigt enkelt och effektivt sätt. Och då slipper man gräva upp gräsmattan utanför grunden.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig: 0920-25 18 00