Kostnadsberäkningar

Kostnadsberäkningar utföres när det gäller att förebygga mot fukt i krypgrunden och mögelsanera krypgrundshus(krypgrund/bostad).