Onödigt dyra åtgärder i krypgrunden

Många fastighetsägare har gjort dyra och onödiga åtgärder i sin krypgrund, som t ex sugit bort ca 10-15 cm jord och sand från krypgrunden och forslat dit tvättat makadam (grus) ca 10 cm.
De har rivit ner trossbotten och isoleringsmaterial och satt dit nytt material, fungicidbehandlat golvbjälkar, underkant spånskiva och trossbotten. Efter alla dessa stora arbetsinsater, har en avfuktare monterats in i krypgrunden. Mögellukten kvarstår i golvbjälkarna och underkant spånskiva. Har mögeltillväxten pågått länge så har lukten trängt upp i ytterväggsisoleringen. Denna mögellukt fortsätter att komma upp i bostaden.

Det här dyra åtgärdsförslaget kostar mellan 170 000 kr- 250 000 kr!!! (enligt uppgift). Många missnöjda kunder har då hört av sig till oss angående mögellukten som kvarstått i bostaden (referenser lämnas).